Ayşe Tuba Altuğ

Ayşe Tuba Altuğ

Ayşe Tuba Altuğ, diş hekimliği eğitimini 1995 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamlamış ve aynı üniversitede ortodonti alanında doktora yapmıştır. Halen aynı üniversitenin Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Altuğ ayrıca New York Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Enstitüsü’nün Cerrahi Ortodonti Araştırma Görevlisi programına devam etmiştir (2000-2001). Dr. Altuğ, dudak damak yarıkları ve genetik konusundaki ilgisini pekiştirmek amacıyla Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Temel Biyoteknoloji bölümde de doktora programına devam etmektedir. 2018-Nisan 2021 tarihleri arasında Türk Ortodonti Derneği Başkanlığı yapmıştır. Klinik uygulama ve bilimsel araştırma ilgi alanları arasında; dudak damak yarıkları, genetik, kraniyofasiyal anomaliler, baş-boyun sendromları ve ortognatik cerrahi bulunan Dr. Altuğ bu konularda yurt içi ve yurt dışında pek çok kongrede davetli konuşmacı olarak yer almaktadır. 2023 yılı için Balkan Ortodonti Uzmanları Derneği Başkanı seçilmiştir ve ülkemiz Türk Ortodonti Derneği ve Balkan Ortodonti Uzmanları Derneğinin ortak düzenleyecekleri 2023 yılının kongresine ev sahipliği yapacaktır. Dr. Altuğ evli, iki çocuk ve bir tekir kedi annesidir.


Konuşma Özeti
Laterooklüzyon ve Laterognatinin Erken Dönem Tedavi Yaklaşımları

Okluzal asimetrinin dental ve iskeletsel komponentlerinin tam olarak teşhis edilebilmesi, tedavi planlaması açısından çok önemlidir. Asimetrik oklüzal ilişki maksiller, mandibuler veya her iki dental arktaki asimetrik kapanıştan, fonksiyonel orta hat kaymasından kaynaklanabileceği gibi (laterooklüzyon), maksilla ve mandibula arasındaki veya her iki çeneden birinin veya her ikisinin birlikte kraniyofasiyal yapının geneline göre asimetrik olması (laterognati) şeklinde de karşımıza çıkabilir. Her iki durumda da hastanın yüzüne yansıyan asimetrik görüntünün aile ve hasta açısından farkındalığı çok yüksek olduğu için laterooklüzyon-laterognati tedavilerine erken yaşlarda başlama fırsatı yakalamaktayız.  Sunumda asimetrik oklüzyon ve/veya iskeletsel ilişkiye sahip gelişim çağındaki bireylerde etiyolojik faktörler ve tedavi yaklaşımları klinik vakalar üzerinde ele alınacaktır.

Top