Benedict Wilmes

Benedict Wilmes

Dr. Wilmes, Almanya’daki Muenster Üniversitesi Maksillofasiyal Cerrahi Bölümünde ağız cerrahisi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Daha sonra, Almanya’daki Duesseldorf Üniversitesinde ortodonti ve dentofasiyal ortopedi alanında yüksek lisans derecesi aldı. 2013 yılında Düsseldorf Üniversitesi Ortodonti Bölümünde Profesör oldu. Dr. Wilmes, 200’den fazla makale ve ders kitabı bölümünün yazarıdır. Çok sayıda dergide hakemlik yapmaktadır ve dünya çapında 70 farklı ülkede 400’den fazla konferans ve kurs vermiştir. Öncelikli ilgi alanı, kooperasyon gerektirmeyen ve görünmeyen ortodontik tedavi stratejileridir (geçici iskeletsel ankraj aygıtları ve şeffaf plaklar). Dr. Wilmes, ortodontide çok sayıda tedavi stratejisi ve gereci icat etmiştir (MARPE / Hybrid Hyrax, Mesialslider, Beneslider, “Mousetrap” molar intrüzyonü, Benefit mini-implant, Beneplate, vb.). 2007 yılında Alman Ortodonti Derneği Birincilik Ödülüne, 2009 yılında Avrupa Ortodonti Derneği Birincilik Ödülüne, 2018 yılında Alman Lingual Ortodonti Derneği Birincilik Ödülüne ve 2019 yılında Uluslararası Şeffaf Plak Akademisi Ödülü’ne layık görüldü. Dr. Wilmes, Asya Pasifik Ortodonti Derneği Dergisinin Yardımcı Editörü ve Angle Derneğinin (Doğu Bileşeni) Aktif Üyesidir.


Konuşma Özeti
CAD-CAM Teknolojilerine Dayanan TAD’lar Hakkında Güncelleme

Ortodonti uzmanlığı son yıllarda, çeşitli dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması ile önemli ilerlemeler kaydetmeye devam etmektedir. Bu konuşmanın amacı, CAD-CAM yerleştirme kıla-vuzlarının özel imalatı ve mini implant destekli metal aygıtların 3 boyutlu baskısı dahil olmak üzere mini implantların ve mini plakların kullanımındaki tamamen dijital süreci göstermektir. Di-jital iş akışı için, sanal mini implant yerleştirmekten CAD-CAM aygıtların tasarımına kadar çeşitli yazılım platformları mevcut-tur. Dijital Beneslider’lar, sanal dayanaklar, teller, bağlayıcı-lar ve tüpler kullanılarak tasarlanabilir. Dijital iş akışını ta-mamlamak için, yerleştirme kılavuzları; mini implant yerleştirme yeri, açılanma ve yerleştirme derinlikleri bilgilerini içerecek şekilde tasarlanmıştır. Son parçalar (Slider çerçevesi, molar tüpleri, kayan tüpler, yerleştirme kılavuzu) modern 3 boyutlu baskı teknikleri kullanılarak dışa aktarılır ve üretilir. Metalik bileşenlerin üretimi için seçici lazer eritme kullanılır. Yerleş-tirme kılavuzu stereolitografi ve biyouyumlu reçine kullanılarak basılır. Bu CAD-CAM prosedürleri sadece palatal slider’lar için değil, aynı zamanda Hibrit Hyrax veya Quadexpander gibi maksiller genişletme aygıtları benzeri çeşitli maksiller ankraj aygıtları için de kullanılabilir.

Kurs Özeti
Kemik Destekli Distalizasyon ve Ekspansiyon Aygıtları Kullanarak Şeffaf Plak Sınırlarını Aşmak

Şeffaf plak tedavisi görmek için başvuran hasta sayısı gün geçtikçe artmakta-dır. Gövdesel hareket, sadece şeffaf plaklar ile planlanan bir tedavide zorlayıcı bir harekettir. Literatürde azı dişlerinde 1-2 mm’ye kadar başarılı translasyon hareke-tine ilişkin sınırlı sayıda çalışma bulunurken; çok uzun bir tedavi süresi, birçok ek hizalayıcı gereksinimi ve yüksek düzeyde hasta uyumu beklenmektedir. Ayrıca, intermaksiller elastiklerin olası yan etkisi olarak ankraj kaybı önemle dikkate alın-malıdır; bu durum, özellikle orta hat kayması, ark rotasyonu, ark uyumsuzlukları ve transvers oklüzal eğim geliştirme potansiyeli olan tek taraflı elastik uygulamala-rında ciddi bir problem olabilmektedir. Bu ankraj kaybını ve yüksek düzeyde elas-tik kullanımını önlemek için ortodontik mini implantlar kullanılabilmektedir. Gü-nümüzde, alveol kreti ve infrazigomatik krest bölgesi mini implantlar için hala en çok tercih edilen yerleştirme bölgeleridir. Bununla birlikte, başarısızlık oranı ve kök rezorpsiyonu riski nedeniyle, bu alanlara yerleştirilen mini implantların klinik ba-şarısı henüz tatmin edici seviyelerde değildir. Ek olarak, gövdesel diş hareketi gerçekleştirilemez. Öte yandan, palatinal kemiğin ön bölgesi kemik miktarı ve kali-tesi açısından çok daha üstün olduğundan, iskeletsel ankraj aygıtlarının yerleşti-rilmesi ve stabilitesi için çok daha iyi koşullar sağlamaktadır. Bu kursta, şeffaf plak tedavisinde daha öngörülebilir ve daha hızlı sonuçlar elde etmek için mini implant destekli aygıtlar ve bu aygıtların şeffaf plaklar ile kombinasyonu hakkında bilgiler ve deneyimler sunulmaktadır.

Top