Berza Yılmaz

Berza Yılmaz

Berza (ŞEN) YILMAZ, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimini, 2013 yılında aynı kurumun Ortodonti Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılından bu yana Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda klinisyen ve Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Hem lisans hem de lisans üstü ortodonti programlarında ders vermektedir. 2021 yılından itibaren yürüttüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine ilaveten 2022 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne Başhekim Yardımcısı olarak atanmıştır.

Dr. Yılmaz alanıyla ilgili birçok bilimsel makale yazmış ve uluslararası ortodonti toplantılarında sunumlar gerçekleştirmiştir. Birçok lisansüstü öğrenciye tez danışmanlığı yapmış ve önemli bilimsel projelerde yer almıştır.

Büyüyen ve erişkin Sınıf III maloklüzyon vakaları, ortognatik cerrahi ve klinik ortodonti özel ilgi alanı kapsamındadır. Türk Ortodonti Derneği, Avrupa Ortodonti Derneği (EOS) ve Dünya Ortodontistler Federasyonu (WFO) üyesidir. Evli ve bir çocuk annesidir.


Konuşma Özeti
Carriere Motion Apareyi ile Sagital Düzeltim Öncelikli Yaklaşım

İlk ismi “Carriere Distalizer” olan Carriere Motion apareyi Sınıf II maloklüzyonun düzeltimini amaçlayan bir distalizasyon aygıtı olarak Dr. Luis Carriere tarafından ortodonti pratiğine kazandırılmıştır. Yıllar içinde Sınıf II vakalar için üst posterior segmentin distalizasyonu, Sınıf III vakarda ise alt posterior segmentin distalizasyonu için farklı modüller tasarlanmış ve aygıt “Carriere Motion” apareyi adını almıştır.

Sunumda, bu aygıtla beraber sagital düzeltimin tedavinin ilk basamaklarına taşımanın avantajlarına, biyomekanik özelliklere, tedavi ile meydana gelen değişikliklere değinilecektir. Aygıtın uygulanışı esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar Sınıf II ve Sınıf III vaka örnekleri ile özetlenecektir.

Top