Domingo Martin

Domingo Martin

– Güney Kaliforniya Üniversitesi B.A.
– Bilbao Üniversitesi M.D.
– Bilbao Üniversitesi D.D.S.
– Valensiya Ortodonti Üniversitesi M.S.
– Functional Occlusion FACE 1991-1993 Diploması
– Bioesthetic Dentistry 2004-2006 Kuruculuğu Diploması
– Angle Society of Europe Aktif Üyesi
– Angle Society 2014-2016 Eski Başkanı
– Spanish Society of Orthodontics 1991’de En İyi Sunum dalında Juan Carol Ödülü
– Spanish Society of Orthodontics 2000 San Sebastián Başkanlığı
– European Society of Orthodontics (EBO) 2008 Diploması
– International University of Catalunya-Barcelona Ortodonti Departmanında Misafir Profesör
– University Complutense of Madrid – Ortodonti Departmanında Misafir Profesör
– San Sebastian, İspanya’da Ortodonti alanında özel çalışmalar


Konuşma Özeti
Erken Tedavi: Ne Zaman, Nasıl, Neden

Mesleğimizde hala erken tedaviye ihtiyaç olup olmadığı tartışılmakta ve kanıta dayalı olup olmadığına şüphe ile yaklaşılmaktadır. Bu, bana göre, kanıta dayalı diş hekimliğinin ya yanlış soruları sorduğunun ya da yanlış cevapları verdiğinin göstergesidir. Hastaları tedavi ederken önleyici tedavi hedeflerimizden biridir ve de öyle olmalıdır, bu özellikle erken karma dişlenmede daha da önemlidir. Bu dönem gerçek önleyici diş hekimliğinin gerçekleştirilebileceği bir dönemdir. Jack Dale’in de dediği gibi “maloklüzyonu olabildiğince erken önlemek, ve hassas ergenlik döneminde braketli mekanoterapiyi azaltmak, nadir de olsa bundan kaçınmak mantıklıdır.”, sunumumda erken karma dişlenmede önleyici diş hekimliğinin önemini vurgulayacağım. Konuşmamı örneklerle açıklamak için birçok olgu sunacağım.

Kurs Özeti
Karma Dişlenmede Önleyici Tedavi

Karma dişlenmede önleyici tedavi tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir ve literatür taramasında net görüş ayrılıkları fark edilecektir. Bununla birlikte, çok az kişi karma dişlenmenin ve bu dönemdeki önleyici tedavinin önemine değinmektedir. Benim görüşüme göre karma dişlenme, önleyici tedavi ile eşanlamlıdır. Önlemediğimiz takdirde karışık dentisyonda tedavi yapmayı hayal bile edemiyorum, eğer durum böyle olsaydı asla iki aşamalı tedavi uygulamazdım. Jack Dale’in haklı olarak söylediği gibi “mantıklı olan bir maloklüzyonu mümkün olduğunca erken engellemektir” ve bu benim de kursumdaki mesajım olacak. Birçok örnek sunacağım ve hepsinden önemlisi, mümkün olan en kısa sürede müdahale edersek gelecekteki birçok sorunu nasıl önleyebileceğimizi göstereceğim.

Top