Ewa Czochrowska

Ewa Czochrowska

Polonya Varşova’daki Diş Hekimliği Fakültesi’nden diş hekimi olarak mezun oldu. 1997 yılında Norveç Oslo Üniversitesi’nde ortodonti alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2002 yılına kadar Oslo Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2003 yılında Oslo Üniversitesi’nden dişlerin ototransplantasyonu üzerine bir tez yazarak doktora derecesi aldı. Bu çalışmanın yayınlanması ile 2002 yılında American Journal of Orthodontics ve Dentofacial Orthopedics Dewel Ortodonti Ödülü’nü aldı. 2014 yılında, Varşova’daki Tıp Üniversitesi’nden periodontitisli hastaların ortodontik tedavisi ile ilgili çalışmaları nedeniyle tıp bilimi alanında yüksek doktora derecesi kazandı.

Dr. Czochrowska, Avrupa Ortodonti Derneği Başkanıydı ve 2014 yılında Varşova’da EOS Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Polonya Ortodonti Derneği Başkanı ve Avrupa Angle Derneği ile Avrupa Ortodontistler Kurulu’nun aktif üyesidir. Şu anda, Avrupa Angle Derneği Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Dr. Czochrowska, 2016 (Sopot, Polonya) ve 2018 (Rotterdam, Hollanda) yıllarında diş nakli konusunda 2 uluslararası kongre düzenlemiştir. Avrupa Ortodonti Derneği’nden 2020 Seçkin Öğretmen Ödülü’nü aldı. Şu anda, İngilizce Diş Hekimliği Bölümü Dekan Yardımcısıdır ve Polonya, Varşova’daki Tıp Üniversitesi, Ortodonti Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır.  1997’den beri Dr. Czochrowska, Varşova’da özel bir ortodonti muayenehanesi sahibidir.

Dr. Czochrowska, 11 kitap bölümünün ve 60’ın üzerinde bilimsel makalenin yazarlığını ve ortak yazarlığını yapmıştır. Ortodonti ile ilgili disiplinler arası tedavi konusunda dünya çapında kapsamlı konferanslar vermiştir.


Konuşma Özeti
Ortodontik Tedavide Dişlerin Ototransplantasyonu

Diş nakli, özellikle büyümekte olan hastalarda, diş agenezisini, travmatik olarak yaralanmış üst kesici dişleri ve gömülü dişleri tedavi etmek için çekici bir alternatiftir. Ortodontik ve cerrahi endikasyona göre diş transplantasyonu ile tedavinin dikkatli bir şekilde planlanması, ameliyat sonrası komplikasyon riskini azaltabilir ve tatmin edici tedavi sonuçları elde edebilir. Nakledilen dişler, yalnızca eksik dişlerin tatmin edici derecede uzun süren yenilenmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda alveol kemiğini koruyabilir ve yenileyebilir. Kökleri gelişen küçük azılar, en iyi iyileşme potansiyelleri sebebiyle en sık nakledilen dişlerdir; ancak gelişmekte olan üçüncü azı dişleri, olgunlaşmamış gömülü dişler ve gelişmiş küçük azılar da başarıyla transplante edilebilir.

Bu eğitimde, ortodontik tedavide en çok kullanılan diş nakli protokolleri tartışılacaktır. Maksillanın ön bölgesine nakledilen küçük azı dişlerinin normal iyileşmesi, olası komplikasyonların tespiti ve protezle yeniden şekillendirilmesi ile ilgili ameliyat sonrası izlem sunulacaktır. Ayrıca, ameliyat öncesi ve sonrası ortodontik tedavi de sunulacaktır.

Top