Gilman Yücel

Gilman Yücel

Lisans eğitimini 2001 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi‘nde tamamlayan Dr.Gilman Yücel, doktora eğitimini ise 2008 yılında İstanbul Üniversitesi  Ortodonti Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2017 yılında teknolojiyi kullanarak diş hekimi ziyaretlerini eğlenceli anlara dönüştürmeyi hedefleyen Bahçeşehir Ortodonti kliniğini kurmuştur. Genç hastalarda stresi azaltma odaklı tematik klinik yaklaşımını artırılmış gerçeklik (Augmented Reality – AR) ve Imagination Design Solutions (IDS) sistemleriyle Türkiye’de ilk uygulayan diş hekimidir.

Uluslararası alanda teknolojiyi yenilikçi fikirlerle kliniğine en iyi entegre eden diş hekimlerine iki yılda bir verilen Dentsply Sirona Smart Integration ödülünü kazanmıştır. Çalışmaları UNESCO sayfalarında yer almış, UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü tarafından eğitim çalışmalarında “Erken Çocukluk Gelişimine Farklı bir Yaklaşım” başlığıyla örnek olarak gösterilmiştir. Engelli bireylere dijital diş teknisyenliği eğitimi verilmesini amaçlayan Bakanlık destekli bir proje yürütmektedir. “Dişimin Süsü” ve “Gülmenin Formülü” isimlerinde farklı dillere çevrilen ve Dünya Kitap Bankası’na kabul edilen iki çocuk kitabının yazarıdır ve aynı zamanda dezavantajlı bölgelerdeki çocukların ağız sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan “Her çocuk sağlıklı bir gülümsemeyi hak eder” projesini sürdürmektedir. Dr. Gilman Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucular Kurulu üyesi ve sektör danışmanıdır.


Konuşma Özeti
Tematik Yaklaşım ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarıyla Çocuk ve Ergenlerde Diş Hekimi Kaygısının Azaltılması

Çalışmalar, çocuk ve ergenlerin %74’ünün diş hekimi muayenehanelerinde yoğun stres yaşadığını göstermektedir. Diş hekimi kaygı, korku ve fobisinin potansiyel olarak hastalarda diş tedavisinden kaçınmaya yol açtığı ve tüm bunların yetişkinliğe aktarıldığı saptanmıştır. Ancak, bu nedenlerle gelişen olumsuz deneyimler destekleyici tasarım, klinik dekorunda bilinçli seçim ve pozitif dikkat dağıtıcılar yoluyla değiştirilebilmektedir. Çocuk dostu tematik yaklaşım ve artırılmış gerçeklik (Augmented reality; AR) uygulamaları pozitif dikkat dağıtıcı unsurların önemli bileşenleridir. Çocuk dostu temalarla donatılmış klinik ortamının her yaş ve gruptan çocuk ve ergen hastaların “deneyim algısını” şekillendirebileceği farklı çalışmalarda ortaya konmuştur. Artırılmış gerçeklik uygulamaları yoluyla ise, çocuğu aktif kılarak deneyim üzerindeki kontrolü arttırılırken; ziyaret öncesi, sırası ve sonrasındaki kaygının azaldığı gözlemlenmiştir. Çocuk ve ergenlerin tedavi ortamını pozitif tecrübelerle algılaması, ortodonti tedavisi gibi uzun dönemli tedavilere karşı da sağlıklı, güçlendirilmiş ve uyumlu bir tutum geliştirmesini sağlamaktadır. Öyle ki, dikkat dağıtıcı tema ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının yatıştırıcı ihtiyacında %97’ye kadar azalma sağladığı görülmüştür. Küçük yaşlardan itibaren hasta deneyiminin iyileştirilmesi toplumun genel ağız sağlığının iyileştirilmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Top