Hüseyin Kurtulmuş

Hüseyin Kurtulmuş

Profesör. Dr. HÜSEYİN KURTULMUŞ: Hacettepe   Üniversitesi,Dişhekimliği Fakültesinden 1998   yılında   mezun   olduktan   sonra;   EgeÜniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi A.D’da 1999-2004 yılları arasında ‘Obstrüktif Uyku Apnesinin Tedavisinde Prostodontik Uygulamalar’ tez çalışması ile doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılında ‘Protetik Diş Tedavisi’ uzman diş hekimi olmuştur. 2014 yılında Protetik Diş Tedavisi Bilim Dalında ‘Doçent’ ünvan  ve  yetkisine   hak   kazanmıştır. Temmuz.2018’den itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D.’da Doç. Dr.   Öğretim   Üyesi   olarak   göreve   başlamıştır. Mart-2020   yılında   aynı üniversitenin   diş   hekimliği   fakültesi   Protetik   Diş   Tedavisi   A.D.’da ‘PROFESÖRLÜK’ yükseltmesiyle, PROFESÖR DOKTOR kadrosuna atanmıştır.  Dr.Kurtulmuş, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği(TPİD), Türk Uyku Araştırmaları Derneği(TUAD), TürkUyku Derneği(Uyku-Der), European Sleep Research Society(ESRS), EstetikDiş Hekimliği Akademisi Derneği(EDAD) ve European Academy of Dental Sleep Medicine (EADSM), European Prosthodontics Association (EPA) üyesidir. TDB Akademinin eğitmenlerindendir. 2021 yılı itibariyle de İstanbul Dental Akademi’nin bir eğitim elemanı olmuştur. Profesör Kurtulmuş, 2020 yılında yurt içinde kurulan ve merkezi İzmir’de olan ilk ve tek özel Uyku Apne Grubu (UAG) konseyininde daimi ve kurucu bir üyesidir. Protetik Diş Hekimliği bilimi içindeki ilgi alanları: dental adezyonda maddeler bilgisi ve adeziv diş hekimliği (özellikle adeziv simanlar ve simantasyonda malzeme bilimi, adeziv sabit protezlerden; posterior okluzal veneerler, parsiyel kronlar, endokronlar, anterior laminete veneerler, maryland köprüler gibi), oklüzyon, implant üstü overdenture protezler, implant destekli alt yapı protetik planlama ve üst yapı materyal seçimi, uyku ve solunum prostodontisi (uyku apnesi-horlamada teşhisden tedaviye kadar diş hekiminin rolü, önemi ve uygulamalardaki prostodontik diş hekimliğinin yeri, uyku bruksizmi rahatsızlığı-çene eklemi düzensizlikleri-miyofasiyal ağrı sendromu yönetimi ve oklüzyon bozuklukları, vertikal yönde oklüzal dikey boyut ve hava-yolu düzenlenmesi gibi) olmak üzere başlıcaları sıralanmaktadır. Prof. Dr. Hüseyin KURTULMUŞ halen araştırma ve klinik çalışmalarına dental kliniğinde(Alsancak/İZMİR) ve İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi-Dentaydın Hastanesi, Protetik Diş Tedavisi A.D.(Florya/İSTANBUL) devam etmektedir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.


Konuşma Özeti
Obstrüktif Uyku Apnesi (OUA)

Obstrüktif Uyku Apnesi (OUA) yaygın ve hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Uyku tıbbı dünyasında popülaritesi artan bir tedavi olarak oral apareyler (OA) bu hastalık için kullanılmaktadır. OUA, medikal ve dental yönleriyle multidisipliner tedavi gerektiren bir sendrom olarak ele alınmalıdır. Özellikle çocuklarda ve gençlerde protetik bakış açısı ve ortodontik yaklaşımlarla kombine bir tedavi önerilmelidir. Aslında mevcut pratik parametreler, bu tedavinin farklı yönleri için kanıta dayalı öneriler sunmaktadır. Dental teşhis stratejisi, dental uyku tıbbı ve solunum diş hekimliğinin tedavi ve yönetimin metodunu doğrudan belirleyebilecek aşağıdaki verileri içerir:

  1. Uyku öyküsü (tanık apne, horlama sesi ve gündüz uyku hali),
  2. Temporamandibuler eklem (TME) ve dental oklüzyon bozukluklarının (interferanlardan veya erken tamaslardan oluşan oklüzal çatışma ve/veya maloklüzyonlar gibi) değerlendirmesini içeren fizik muayene,
  3. Dejeneratif veya transversal problemlerden ve/veya dikey yön büyüme problemlerinden kaynaklanan maksiller yetmezlik ve retrognati gibi gelişimsel çene ilişkilerinin incelenmesi
  4. Kas-iskelet sistemi ve dişlerde ağrı, çiğneme kaslarında hipertrofi ve hassasiyet, genel duyarlılık artışı gibi semptomları içeren uyku bruksizminin değerlendirmesi,
  5. Objektif testler (apne-hipopne indeksi ve uyku çalışmasının genel monitörizasyonu gibi) ve hastanın tedavi tercihi.

OUA’nın varlığı veya yokluğu (basit horlama) ve şiddeti ve uyku apnesi gelişme riski olan hastaların belirlenmesi (ağız dışı fenotip ve ağız içi semptomlar açısından) uygun tedavinin seçimine yardımcı olur. Özellikle çocukluk ve gençlik döneminde tanı konulduktan sonra, kombine tedaviyi (yani, multidisipliner yaklaşımlar: dental oklüzyon ve TME, uyku bruksizmi, miyofasiyal ağrı ile ilgili olarak protetik ve/veya ortodontik olarak) içerebilecek uygun bir tedavi stratejisine karar verilir. Günümüzde OA’lardaki gelişmeler sayesinde hastalar OA’ları tolere edebilmekte ve kullanmayı tercih etmektedirler. Mandibuler Advancement Splint (MAS) gibi OA’lar, mandibula’yı ilerleterek üst solunum yolundaki tıkanıklığı önlemek ve böylece uyku sırasında solunum yolunu açık tutmak için tasarlanmıştır. MAS’ın gündüz uykululuğunu ve apne/hipopne şiddetini iyileştirmeye yardımcı olduğuna dair artan kanıtlar vardır. OA ile tedavi edilen hastaların tedaviye uyumu, yan etkileri, tıbbi sistemik komplikasyon gelişimi, temporamandibuler bozukluklar (TMD), uyku bruksizmi, miyofasiyal ağrıları düzenli olarak takip edilmelidir. Bu multidisipliner tedavi konseptleri, çocukluk, ergenlik ve erişkinlik döneminden itibaren takip ve/veya konservatif müdahalelerle hava yolunda çeşitli mekanik ventilasyon yöntemlerinin (invaziv olmayan) uygulanmasına yönelik bir yaklaşımdır.

Bu konferansta sunulacak klinik kılavuz aşağıda verilmiştir:

Çocukluktan yetişkinliğe kadar OSA hastalarının tanı, tedavi ve takipleri açısından kapsamlı bir strateji sunmak için tasarlanmıştır. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi’nin (AASM) OSA tanı ve tedavisi ile ilgili mevcut tüm kanıta dayalı pratik parametreleri bu kılavuzun birincil algoritmalarıdır

Top