Korkmaz Sayınsu

Korkmaz Sayınsu

1994 senesinde Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2000 senesinde aynı üniversitenin Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktora programını tamamlamıştır. 2000-2009 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış ve 2006 yılında Doçent unvanı almıştır. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılarak çalışmalarına  özel kliniğinde devam etmiş ve 2015 senesinde Altınbaş Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik hayata geri dönüştür. 2016 yılında Profesör unvanı almış ve halen, aynı üniversitede Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 2009 yılından bu yana ”Kendinden Bağlanan Braketler”, ”Ortognatik Cerrahiye Hazırlık” ve ‘’Temporomandibular Eklem Odaklı Tedavi’’  konulu kurslar vermektedir.

 


Konuşma Özeti
Çocuklar ve Ergenler için Olası Tedavi Hedefleri

Çocuklarda ve ergenlerde, ileride oluşabilecek iskeletsel ve dental problemlerle ilgili gerekli önlemlerin önceden alınması ve oluşmuş problemlerin tedavilerinin yapılması kliniğimizde çok önem verdiğimiz konulardan biridir.

Bütün tedavilerde olduğu gibi, çocukların ve ergenlerin tedavilerini de, ulaşmayı amaçladığımız hedefler doğrultusunda planlamalıyız. Tedavi sonu hedeflerimizi belirlerken, yetişkin tedavilerinden farklı olarak, çocuklarda ve ergenlerde devam eden büyüme ve gelişimin olumlu ya da olumsuz etkilerini de hesaba katmalıyız. Tedavi öncesi biyolojik sınırların doğru tanımlanması, teşhisin eksiksiz konulması ve gerçekçi hedefler belirlenmesi tedavinin başarısını doğrudan etkiler.

Bu sunumda, kliniğimizde çocuklar ve ergenler için tedavi hedeflerimizi nasıl belirlediğimiz, tedavilerde hangi yöntemleri neden tercih ettiğimiz olgu sunumları eşliğinde tartışılacaktır.

Top