Maja Ovsenik

Maja Ovsenik

Dr. Maja Ovsenik diş hekimliği ve ortodonti eğitimini Ljubljana Üniversitesi Tıp Fakültesi/Stomatoloji Bölümünde almıştır. 1986’da mezun olduktan sonra, maloklüzyonun epidemiyolojisi üzerine çalışmaları için Araştırma ve Teknoloji Bakanlığının Tıbbi araştırma bursunu kazandı. Yüksek lisans eğitimini ortodonti alanında tamamlamış ve 1993 yılında Ljubljana’daki Tıp Fakültesinden mezun olmuştur (B.Sc.). 1998 yılında Ljubljana Tıp Merkezi/Ortodonti Bölümünde lisansüstü hekimlik stajına başladı.

Başlıca araştırma alanları şunlardır: maloklüzyon değerlendirme yöntemleri ve maloklüzyonun epidemiyolojisi, orofasiyal bölgenin fonksiyonel ve morfolojik değişiklikleri üzerine boylamsal çalışmalar, Fränkel aygıtı ile ortodontik tedavi, Sınıf III ve mandibular kaymanın eşlik ettiği tek taraflı fonksiyonel arka çapraz kapanışın erken tedavisi, disiplinlerarası tedavi.

Avrupa Ortodonti Derneği üyesi, Amerikan Ortodontistler Derneği ve Dünya Ortodonti Federasyonu Elçisi, Avrupa Angle Derneğinin Geçici üyesi ve Slovenya Ortodonti Derneği Bilimsel Komitesi başkanıdır.

Tıp Fakültesi/Ortodonti ve Dentofasiyal Ortopedi Bölümünde Ortodonti Anabilim Dalı Başkanıdır. Slovenya Ortodonti Derneği Eski Başkanıdır (2010). Avrupa Angle Derneğinin aktif üyesidir.


Konuşma Özeti
Maloklüzyonun Erken Tedavisi – Bu Yüke Değer mi?

Ortodontide önleyici ve erken tedavi, fonksiyonel ve psikososyal faydalarının analizinde maliyet etkinliği bağlamında hala tartışma ve karşıtlık konusudur. Tedavi için ideal zamanın geç karma dişlenme dönemi olduğu düşünülürken, bazıları erken ortodontik tedavinin özellikle iskelet ve diş gelişiminin iyileştirilmesi, alışkanlıkların, fonksiyonun ve maloklüzyonun, ve özellikle temporomandibular eklem sorunlarına veya yüz asimetrisine yol açabilecek transversal uyumsuzlukların erken evrelerinde düzeltilmesi için faydalı ve arzu edilir olduğu sonucuna varmıştır.

Yüz asimetrisinin teşhisi rutin olarak bir simetri düzlemi belirleyerek ve iki yarım yüz arasındaki doğrusal ve düzlemsel farklılıkları ölçerek yapılan hastanın yüz fotoğrafının analizine dayanır. Büyüme çağındaki küçük çocuklarda yüz asimetrisini yüz fotoğrafından değerlendirmek çok zor olduğundan, yüz yarılarının ayna görüntüsünü oluşturmak seçeneklerden biridir. Ancak bu yöntemin en büyük dezavantajları, yüz fotoğraflarının 3 boyutlu bir yapıyı 2 boyutlu perspektifte göstermesi, yüzün orta hattını tanımlamak ve simetri düzlemini oluşturmak için kullanılan anatomik işaretlerin tam olarak tanımlanamaması ve dolayısıyla yöntemin hassasiyetinin son derece şüpheli olmasıdır. Posteroanterior radyografi radyasyon riski içerdiğinden büyüme çağındaki küçük çocuklarda kullanılması uygun değildir.

Ayrıca, büyüme çağındaki çocuklarda klinik muayene sırasında dil poziyonu ve fonksiyonunun değerlendirilmesi anatomik sınırlamalar nedeniyle güvenilir değildir. Dil postürü ve fonksiyonunun ultrasonografisi büyüme çağındaki çocuklarda dil fonksiyonunun ve postürünün değerlendirilmesi için girişimsel olmayan, basit ve güvenilir bir yöntemdir ve anormal fonksiyonların erken tedavisinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Bu sunumda Sınıf III ve tek taraflı fonksiyonel posterior çapraz kapanışın erken tedavisinde yüz morfolojisinin, dil postürünün ve fonksiyonunun değerlendirilmesinde üç boyutlu yöntemlerin kullanımı anlatılacaktır.

Top