Martin Pedernera

Martin Pedernera

• Diş hekimliğinden mezuniyet 2004 (Córdoba Ulusal Üniversitesi – Arjantin)
• İleri Ortodontide Lisansüstü Program (Barselona, İspanya) 2011
• 2011’den beri ortodontist
• Align öğretim üyesi
• Invisalign Uluslararası Konuşmacısı
• SEDO, SEDA, AIO, ESLO üyesi
• Extremadura Üniversitesi (Barselona-İspanya) ve Padova ve Tor Vergata Üniversitelerinde (Roma-İtalya) misafir profesör
• Invisalign Ödülü sahibi 2018 & 2020 “EMEA bölgesi ortodontistleri tarafından seçilen en iyi olgu”
• Invisalign İkincilik Ödülü 2019
• 2020 Invisalign Uluslararası Sempozyumu’nda en iyi olgu ikincilik ödülü

Konuşma Özeti
Gömülü Kanini olan Hastalarda Şeffaf Plak Biyomekanikleri

Ortodontik tedaivide şeffaf plak kullanan doktorlar için en zorlayıcı klinik durumlardan biri “gömülü kaninler”dir.
Konuşmacı bu olgularda ClinCheck tedavi planlaması sırasında göz önünde bulundurulacak noktaları ve katılımcılara günlük pratiklerinde yardımcı olacak farklı traksiyon yöntemlerini anlatacaktır.
– Gömülğ kaninler için ClinCheck tedavi planı
– Ark içi traksiyon yöntemleri
– Arklar arası traksiyon yöntemleri
– Gömülü kaninler için geçici iskeletsel ankraj aygıtlarının kullanımı
– Retansiyon için ipuçları

Kurs Özeti
Büyüme Gelişim Dönemindeki Hastalarda Invisalign ile Tedavinin Anahtarları

Son yıllarda büyüyen hastalarda şeffaf plak tedavisi kullanımı belirgin şekilde arttığından ve genç hastalarımıza dişlenme sırasında dişlerinin sürmesi için en uygun ağız ortamını sağlayabilmeye önem verdiğimizden, bu kursta, ilk aşama olgularından adolesanlara, ark genişletme, yer kazanma ve maloklüzyon tedavisi protokolleri açıklanacak, ikinci aşama tedavileri azaltma ya da bu tedavilerden kaçınma, ve klinik durumun kötüleşerek ileride karmaşık hale gelebilecek olgulara dönüşmesinin önlenmesi gibi konuların üzerinde durulacaktır.
– Invisalign first
– MMF protokolüne karşılık simültane genişletme. Ne zaman & Nasıl?
– Ark genişletmenin anahtarları
– Mandibular fonksiyonel deviasyonla başa çıkma
– Yer kazanmada sınırları zorlama

Top