Morten Godtfredsen Laursen

Morten Godtfredsen Laursen

Morten G. Laursen 2001 yılında DDS derecesini ve 2007 yılında ortodonti uzmanlığını Danimarka Aarhus Üniversitesi’nden almıştır. 2007 yılından bu yana, Dr. Laursen, Aarhus Üniversitesi Ortodonti Bölümü’nde yarı zamanlı olarak çalışmaktadır ve burada ön lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim vermenin yanı sıra Uluslararası Ortodonti Kısa Dönemli Kurs direktörüdür. Danimarka’nın Aarhus şehrinde özel olarak ortodontiye ayrılmış özel bir ofisi bulunmaktadır. Avrupa Angle Derneği’nin aktif üyesi, Danimarka Ortodonti Derneği sekreteri ve Avrupa Lisansüstü Öğrencileri Ortodonti Derneği’nin eski başkanıdır. Araştırma ilgi alanı dento-alveolar-kemik kompleksi etrafına odaklanmıştır.

 

 


Konuşma Özeti
Diş Eksikliği Olan Hastalarda Öne Taşıma

Diş eksikliği ortodonti hastaları arasında sıkça görülen bir bulgudur. Günümüzde, boşlukları kapatma seçeneği her zamankinden daha da geçerli gözükmektedir. Ancak boşlukların kapatılması ön dişlerin pozisyonunu etkileyebilir ve bu da yüzün görünümüne etki edebilir. Geleneksel olarak, minimum ankraj durumlarında, kesici dişlerin aşırı retraksiyonu olmadan azı dişlerinin mesiyal hareketi ile diş eksikliği bölgelerini kapatmak zorludur.  Sonuç olarak, iskeletsel ankraj, ortodontistlere minimum ankraj sınırlarını aşmaları ve ön dişlerin hareketi olmadan “mutlak” ankrajı hedeflemeleri konusunda ilham vermiştir.

Asıl soru, klinik uygulamada minimum ankraj ile boşluk kapatma öngörülebilir bir yaklaşım mıdır, değil midir?

Sunum, agenezis bölgelerinin boşluklarının kapatılmasında biyomekanik hususları açıklamayı ve ultra-minimum ankraj ile tüm dişleri ilerletme olasılığını göstermeyi amaçlamaktadır. Minimum ankraj ile boşluk kapatmanın öngörülebilirliği ele alınacak, tartışılacak ve değerlendirilecektir.

Top