Nazan Küçükkeleş

Nazan Küçükkeleş

Dr. Küçükkeleş ortodonti doktorasını 1984-1989 yılları arasında Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tamamladı ve aynı fakültede akademik kariyerine devam etti. 2002 yılında profesör ve aynı yıl dekan yardımcısı oldu. 2006-2011 yılları arasında anabilim dalı başkanlığı görevini  2004-2008 yılları arasında Türk Ortodonti Dergisi’nin baş editörlüğünü , 2010-2012 yılları arasında Türk Ortodonti Derneği Başkanlığını yürüttü. Ulusal ve uluslararası pek çok yayını ve sunumu olan çalışmacı 20 yılı aşkın bir süredir her yıl çeşitli ülkelerde teorik ve pratik kurslar vermektedir. Angle Society of Europe’un aktif üyesidir. Halen Bezmialem Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Çalışmacının ilgi alanları; iskeletsel maloklüzyonların ortopedik tedavisi, ortognatik cerrahi vakalar, Sınıf III tedavisi , maksiller ekspansiyon, iskeletsel ankraj ve lingual tekniktir. Bir dişhekimi ile evlidir ve oğlu bir çene cerrahıdır.


Konuşma Özeti
Sınır Sınıf II Vakalarda Tedavi Protokolleri

İskeletsel sınıf 2 vakalar genellikle mandibuler retruzyon ile karakterize olup tedavide  altın standart ortognatik cerrahi tedavi olmakla birlikte sınır vakalar olarak tanımladığımız orta şiddetteki Sınıf 2 vakalar; büyüme dönemindeki hastalarda büyümenin modifikasyonu veya yetişkinlerde kamuflaj tedavisi gibi seçenekler ile de tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağı iskeletsel problemin şiddetine, hastanın yaşına,  dentofasiyal yapısına ve tedaviden beklentilerine bağlı olarak değişebilir. Bu konuşmada bu tedavi protokollerinden, avantaj ve dezavantajlarından  vaka örnekleri gösterilerek bahsedilecek ve bu yöntemlere ilişkin güncel bilimsel yayınlar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Top