Nejat Erverdi

Nejat Erverdi

Dr.Nejat Erverdi 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesinden onur öğrencisi olarak mezun olmuştur.Mezuniyetini takiben aynı fakültenin ortodonti anabilimdalında doktora eğitimine başlamış ve 1985 yılında doktor ünvanı alarak doktora eğitimini tamamlamıştır.Dr.Erverdi 1987 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilimdalına yardımcı docent olarak atanmış ve 1989 yılında doçent olmuştur.1989 yılında Anabilimdalı başkanı olarak atanmış ve bu görevi 2006 yılına kadar sürdürmüştür.1994 yılında Profösörlüğe yükseltilen Erverdi nin yerli ve yabancı 100 civarında basılmış eseri mevcuttur.Dr.Erverdi ayrıca 10 adet yabancı kitap bölümü yazmıştır.Dr.Erverdi 2002 yılında North Athlantic Angle Society üyesi olarak Kabul edilmiştir.Dr.Erverdi Springer firmasının daveti üzerine kendi geliştirdiği bir metod olan Archwise Distraction hakkında bir uluslararası kitap yazmıştır.Kitap 2021 yılında ikinci baskısını yapmıştır.Dr.Erverdi nin editörlüğünü yaptığı Çağdaş Ortodonti adlı kitap 2022 yılında ikinci baskısını yapmıştır.2004-2006 yılları arasında kurucularından olduğu Türk Ortodonti Derneği başkanlığını yapmıştır.2006 yılında Türk Ortodonti Derneği kongresi başkanlığında İstanbulda düzenlenmiştir.2002 yılında İstanbulda Dentofacial Development and Function Sempozyumu başkanlığında İstanbulda düzenlenmiştir.2000-2015 yılları arasında European Orthodontic Society Council üyesi olarak hizmet etmiş ve 2011 yılı için başkan seçilmiş ve European Orthodontic Society kongresi Istanbulda düzenlenmiştir.Dr.Erverdi nin 4 adet patenti mevcuttur.


Konuşma Özeti
Ortodontide Sınırları Zorlamak

Klasik ortodontik girişimler uygun biyomekanik kullanımıyla birçok ortodontik ve ortopedik problemin çözülmesini olası kılmaktadırlar.Şiddetli olgularda anatomik yapı tedavi hedeflerine ulaşılmasını sınırlamakta ve ortognatik cerrahi uygulamaları bu tip olguların tedavisinde tek seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.Ortognatik cerrahi elimizdeki en etkili seçenek olsa da birçok hasta bu şekildeki radikal cerrahi girişimden korkmakta ve tedaviyi reddetmektedirler.Bu durum klinisyenleri daha az radikal ve orthognatik cerrahiye alternatif bir takım klinik yöntemler geliştirme konusunda düşünmeye ve çalışmaya sevketmiştir.

Bu sunumda benim tarafımdan geliştirilmiş olan ‘’Archwise distraction osteogenesis,Kemik içi ankraj destekli iskeletsel açık kapanış tedavisi,Kemik içi ankraj destekli En Masse retraction ve kemik içi ankraj destekli sabit fonksiyonel aparey uygulaması’’yöntemleri tedavi edilmiş olgular üzerinde tartışılacaktır.

Top