Nisa Gül Amuk

Nisa Gül Amuk

Dr. Gül Amuk 2009 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş; ortodonti doktorasını ve uzmanlığını 2009-2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Dr. Gül Amuk 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’na yardımcı docent olarak atanmış ve 2020 yılında doçent olmuştur. 2015-2019 yılları arasında Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmıştır ve halen Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Araştırmacının kök hücre ve gen terapi uygulaması konulu çalışması, 2017 yılında Avrupa Ortodonti Derneği’nin Beni Solow en iyi araştırma makalesi ödülüne; kök hücre uygulamaları konulu TÜBİTAK projesi ise 2021 yılında 17. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Kongresinde Orhan Okyay sözlü bildiri birincilik ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca 2014, 2018 ve 2019 yıllarında Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongrelerinde ve 2020 yılında ERDIS Uluslararası Diş Hekimliği Kongresinde sunulan çalışmaları sözlü bildiri ve poster alanlarında ödüllere layık görülmüştür. Dr. Gül Amuk’un St George’s University of London,  Department of Orthodontics/ Dr. Farhad B. Naini ile ortak araştırma projesi TÜBİTAK tarafından akademik teşvike ve desteğe layık bulunmuş olup, Dr. Gül Amuk pek çok tez ve araştırma projesinde yürütücü olarak görev almıştır. Dr. Gül Amuk’un yerli ve yabancı dergilerde basılmış, ulusal ve uluslarası kongrelerde yayımlanmış çok sayıda eseri mevcuttur.

Ortodontide kök hücre ve gen terapi uygulamaları, ortodontik tedavilerde non-invaziv modaliteler, ortognatik cerrahi, fonksiyonel ortopedik tedaviler, dudak damak yarıkları, akademik ilgi alanları arasındadır. Dr. Gül Amuk evli ve iki çocuk annesidir.


Konuşma Özeti
Ortodontik ve Dentofasiyel Ortopedik Tedavilerde Non-invaziv Modaliteler ve Kök Hücre Uygulamaları

  • Non-invaziv Modaliteler ve Kök Hücre Uygulamaları ile dentofasiyel ortopedik tedavilerin etkinliği arttırabilir mi?
  • Bu uygulamaların ortodontik diş hareketi ve beklenmeyen yan etkileri üzerine etkisi nedir?

Çocuk ve gençler için ortodontik tedaviler, dental malokluzyonların yanısıra, sınıf II ve sınıf III iskeletsel uyumsuzlukların ve maksiller darlık gibi transversal problemlerin dentofasiyel ortopedik tedavilerini de içeren kapsamlı uygulamalardır. Büyüme ve gelişim dönemi içinde gerçekleştirilen tedavilerde iskeletsel düzeltimin etkinliği ve kalıcılığı ise pek çok faktöre bağlı olmakla beraber farklı düzeylerde olabilir. Diğer taraftan çocuk ve gençlerin ortodontik ve/veya ortopedik tedavilerinde, bu grup hastaların toplam tedavi süresine ilişkin beklentileri ve kooperasyon eksikliğine bağlı beklenmeyen yan etkilerin görülmesi araştırmacıları tedaviyi hızlandırıcı yöntemler geliştirmeye sevk etmektedir. Biyomedikal ve biyomühendislik alanındaki gelişmeler ile birlikte, iskeletsel ve dental malokluzyonların düzeltiminde tedavi etkinliğinin arttırılması, tedavi süresinin kısaltılması ve beklenmeyen yan etkilerin en aza indirgenmesi amaçlarıyla non-invaziv modaliteler ve kök hücre uygulamalarına ilişkin araştırmalar ve uygulamalar hız kazanmıştır.

Bu konuşmada fotobiyomodulasyon, düşük yoğunlukta ultrasound, terapötik titreşim gibi non-invaziv modalitelerin ve moleküler-hücresel yaklaşımların ortodontik ve dentofasiyel ortopedik tedaviler üzerine etklinliği, hayvan deneyleri, klinik öncesi çalışmalar ve klinik veriler ışığında tartışılacak; geçmişten günümüze bu konuda yürütülen araştırmalar ve uygulamaların gelecekteki yansımaları ele alınacaktır.

Top