Rafeela Spena

Raffaele Spena

• 1984 yılında Napoli Üniversitesi’nde DDS
• 1988’de Pennsylvania Üniversitesi’nde Ortodonti bölümünden mezun oldu.
• 2003 yılında Ferrara Üniversitesi Ortodonti bölümünden mezun oldu.
• İtalyanca ve Uluslararası kurs ve toplantılarda konuşmacı
• İtalyan ve Uluslararası hakemli dergilerde çeşitli yayınların yazarı
• İtalyan ve Uluslararası Dergilerde hakem
• Atlas kitabı “Çekimsiz Tedavi” 1998 (İtalyan versiyonu) 2002 (İngilizce versiyonu).
• “Ortodonti – Güncel ilkeler ve teknikler” (editör T.M.Graber ve R.M.Vanarsdall, 2000) kitabında “Çekimsiz Tedavi” başlıklı bölümde ortak yazar
• Aynı kitabın 2005, 2011 ve 2016 baskılarında güncellenmiş bölümler
• “Diş Hareketinin Biyolojik Mekanizmaları” (3. Baskı, editörler V. Krishnan, Z. Davidovitch, 2021) kitabında “Cerrahi Destekli Diş Hareketi: Biyolojik Uygulama” başlıklı bölümde ortak yazar
• 1988’den 2000’e kadar Pennsylvania Üniversitesi’nde Yardımcı Klinik Profesör.
• 1996’dan 2000’e kadar Università di Parma’da Yardımcı Klinik Profesör
• 2003’ten beri Università di Ferrara’da Yardımcı Klinik Profesör.
• AIDO (İtalyan Ortodonti Akademisi), AAO, SIDO, WFO ve EOS’un aktif üyesi.
• 2008-2009’da AIDO’nun bilimsel sekreteri
• 2010 yılında AIDO’nun eski başkanı
• 2005’ten beri Avrupa Angle Derneği’nin (ASE) aktif üyesi.
• 2015 yılında ASE Program Başkanı
• ASE Bilimsel Komite Üyesi
• 2001 yılında İtalyan Ortodonti Kurulu ve 2008 yılında Avrupa Ortodonti Kurulu
• Napoli’de özel klinik


Konuşma Özeti
Uzun ve Zorlu Bir Yoldan İhtimalen Kısa ve Düz Bir Yola

Bu sunum, gömülü kalma, transpozisyon ve transmigrasyonların yönetimini ve çözümlerini göstermeyi amaçlamaktadır. Toplumda sık rastlanmasa da, ortodonti pratiğinde ektopik diş vakaları oldukça sık görülebilir. İskelet ankrajı, alveoler kortikotomi ve etkili sabit apareylerin, bazen literatürde yaygın olarak “önerilenden” farklı bir şekilde karmaşık vakaların yönetilmesinde nasıl büyük ölçüde yardımcı olabileceğine dair kişisel bir bakış açısı.

Top