Servet Doğan

Servet Doğan

Prof.Dr. Servet DOĞAN, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1980 yılında mezun olmuştur. Doktora eğitimini aynı fakültenin Ortodonti Anabilim Dalı’nda 1987 yılında tamamlamıştır. 1990 yılında Doçent, 1995 yılında Profesör unvanını almıştır. 1994 yılında Universitetet I Oslo Det Odontologiska Fakultet ve Rikshospitalet Ulusal Hastanesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma grupları ile disiplinler arası bilimsel araştırma faaliyetleri yürütmekte olan Prof. Dr. DOĞAN, birçok ulusal ve uluslararası derneklerin üyesidir. Çok çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelere katkıda bulunmuştur. 2006-2008 yılları arasında Türk Ortodonti Derneği başkanlığını yapmıştır. 2013 yılında Türk Dudak Damak Yarığı Derneği’ni kurmuştur ve eş-başkan olarak devam etmektedir. 2014 yılında Ortodonti Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmıştır. Dudak damak yarıklı hastaların tedavisi, iskeletsel sınıf III maloklüzyonlar ve ortognatik cerrahi hastalarının tedavisi akademik ilgi alanları arasındadır.

Prof. Dr. Servet DOĞAN, 2017 yılından beri Ege Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı başkanı olarak göreve devam etmektedir.


Konuşma Özeti
İskeletsel Sınıf III Düzensizlikler: Erken Dönem Tedavi ve Stabilite

İskeletsel Sınıf III, ortodontistler tarafından tedavileri zor malokluzyonlardan biri olup, ortodontide teşhis ve tedavi açısından en karmaşık problemlerin başında gelir. Büyüme sonrasında stabil tedavi sonuçlarının elde edilmesi için tedavi planlamasında ayrıntılı bir değerlendirme yapılması çok önemlidir. İskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip bireylerde tedavi yaklaşımları  maloklüzyonun kaynaklandığı çeneye ve bireyin büyüme-gelişim dönemine bağlı olarak değişmektedir. Tedavi planlamaları, tedaviye başlama zamanları ve prognoz önemlidir. Tedavinin başarısı elde edilen sonucun kalıcı olması ile ölçülür.

Bu konuşmada Sınıf III düzensizliği olan çocuklarda tedavi sonunda dikkat edilmesi gereken durumlar anlatılacak ve stabiliteyi etkileyen faktörler vaka örnekleri üzerinde tartışılacaktır.

Top