Tuna Çak

Tuna Çak

İzmir Amerikan Lisesi’nden 1997, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldu. 2009 yılında aynı üniversitenin Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını aldı. 2004-2009 yılları arasında Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü bünyesinde “Psikodramatik Sosyometrik Grup Terapisi” eğitimi aldı. 2009-2011 yılları arasında Mardin’de mecburi hizmetini tamamladı. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yeniden çalışmaya başladı. 2008 yılında “Prematürite ve Erken Çocukluk Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)” adlı tez çalışması ile Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Proje Ödülü’nü ve 2013 yılında Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Genç Bilim İnsanı Ödülünü aldı. 2006-2014 yılları arasında Avrupa çapında çeşitli burslarla klinik araştırmalar, psikofarmakoloji ve nörometabolik hastalıkların davranışsal ve psikiyatrik boyutları konularında eğitimler aldı. 2014-2015 yıllarında ABD Michigan Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2018 yılında doçent ünvanını aldı. 2018 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyon ve Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği görevlerini aktif olarak sürdürmekte ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme bozuklukları ve tik bozuklukları başta olmak üzere bebeklik ve çocukluk dönemi nörogelişimsel bozuklukları ile çalışmaktadır.


Konuşma Özeti
Ortodontik Tedaviler ve Çocuk ve Ergenlerle “Terapötik İttifak”

Tedavi uyumu, tedavi işbirliği ya da çalışma ittifakı olarak da adlandırılan “Terapötik İttifak” (Tİ) kavramı en yalın hali ile tedavi eden / terapist ve tedavi gören / hasta arasındaki ortaklığın tanımıdır. Terapötik ittifak, tedavi sürecinde önemli bir yer kaplar ve tedavi sonuçları üzerinde de etkisi olabilir. Terapötik ittifak kavramı, psikanalitik teorilerle birlikte psikoterapi yazınında ortaya çıkmış olmasına karşın yıllar içinde panteorik bir kavram haline gelmiş ve pek çok farklı teadvi algoritmasında kendine yar bulmuştur. Günümüzde Tİ ve hasta merkezli bakımın önemi sadece psikiyatride değil, diğer tıbbi ve sağlık bilimleri alanlarında da vurgulanmaya başlamıştır. Terapötik ittifakın temel bileşenleri; tedavi eden ile tedavi gören arasında kurulan bağ, tedavi hedefleri ve tedavide taraflara düşen görevler olarak sıralanır ve hastayı tedavi sürecinde daha aktif olmaya teşvik ederek gerçekleştirilir. Çocuk ergen yazınında ittifakın uzun bir geçmişi olmasına rağmen, Tİ’nin çoğu yönü ancak yetişkinlerde kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Oysa ki, çocuk ve ergenlerin gelişimsel farklılıkları Ti’yi karmaşıklaştırabilir; Tİ’nin bileşenleri (bağ, hedefler ve görevler) gelişim aşamaları boyunca doğası ve önemi bakımından farklılık gösterebilir. Okul öncesi ve ilkokul çocuklarının Tİ’si çoğunlukla tedavi eden ile kurulan bağdan etkilenir. Öte yandan bağımsızlık ve kendi kararlarını verme ergenler için en önemli gelişimsel konulardır ve ergenler sıklıkla tedavinin hedefleri ve kendilerine düşen görevler konusunda anlaşmaya varmakla ilgilenirler. Hedefler ve görevler üzerinden ergenlerle anlaşmak çoğu zaman çocuklara göre daha zor olmaktadır. Olumlu bir ittifakın kurulması ve zaman içinde sürdürülmesi, gençlerle olan tedavilerde başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlar. Terapötik ittifakı oluşturma erken bir tedavi gerekliliği olmanın ötesinde tedavi süreci boyunca gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması gereken önemli bir tedavi bileşeni olarak ele alınmalıdır.

Top